Isıtma & Soğutma

Yerel ısıtıcılarla donatımlı olmayan değişken hava debili iklimlendirme sistemlerinin başlıca uygulanma alanı entalpi yükleri fazla değişmeyen hacimlerin veya iklim bölgelerinin serinletilmesidir.Bu gibi hallerde özellikle aydınlatma araçlarından ve bireylerden kaynaklanan iç ısı kazançlarının bütün yıl boyunca dengelenmesi söz konusudur.Isı yükleri fazla değişmediği için püskürtülen hava debisi kolaylıkla ayarlanabilir ve böyle oluncada bu tip iklimlendirme sistemleri tatminkar sonuçlar verir.Entalpi yükleri büyük oranlarda ve farklı zamanlarda değişen hacimlerin iklimlendirilmesi amacıyla bütün bir yapının değişken debili bir tesisat aracılığı ile donatılması söz konusu olduğu zaman daha kapsamlı sistemlerin öngörülmesi gerekir.Bu gibi sistemler ya mahallerin yerel ısıtıcılarla ısıtılmasını sağlamalı ya da bağımsız nitelikte ek bir iklimlendirme tesisatı gibi işlev görmelidir.