İklimlendirme Santrali

Tek Bölgeli Hava Koşullandırma Santrali:Bu iklimlendirme santralleri sadece dış ortam havasıyla beslenirler.Bu santralde koşullandırılan dış hava debisinin sıcaklığı her mevsimde 15 [°C] düzeyinde sabit bir seviyede tutulmaktadır.Hava sıcaklığının iklim bölgelerinin gereksinimlerine göre ayrı ayrı ayarlanması söz konusu olmadığı için iklimlendirme santralinin yapısı basittir ve yalındır.Ancak iklimlendirme santralinin sadece dış hava ile beslenmesinden ötürü bu santralin don etkisine karşı korunması gereği vardır.Bu amaçla ön ısıtma bataryasının çıkış tarafına bir don koruma termostatı yerleştirilmeli, bataryaya ait motorlu ayarlama vanası ile dış hava damper motorunun ve buna bağlı olarak püskürtme vantilatörünün bu termostat tarafından denetlenmesi sağlanmalıdır.